Het nieuwe jaar


De laatste dag van het jaar is al bijna voorbij en voor we het weten is het 2021. Velen van ons hebben 2020 als een vreemd jaar ervaren. Ik zelf ook.
Veel wil ik er ook niet over zeggen omdat heel veel anderen dat al doen of hebben gedaan.
Iedereen heeft wel een mening over over iets en het is zo gemakkelijk om hier in mee te gaan. Wat zeggen mensen die ik respecteer? Wat zegt de media? Wat moet ik er zelf allemaal van denken en wat is mijn standpunt hierin? Dit is wat mij betreft ook best belangrijk om voor mezelf te bepalen. Ik wil niet gewoon maar met de massa mee gaan of niet denken voor mezelf. Ik heb dan ook zeker een mening en een bepaalde zienswijze over hetgeen er allemaal gebeurt. 

Vanmorgen las ik in Mattheus het gedeelte waar Jezus van gedaante veranderde voor de ogen van Petrus, Johannes en Jacobus. Jezus nam de drie mannen de berg op waar hij voor hun ogen plotseling veranderde. Zijn gezicht scheen als de zon en zijn kleding werd wit als het licht. Plotseling zagen ze Mozes en Elia met Jezus praten. Petrus vond het wel gezellig en stelde voor om een tent op te zetten. Super grappig eigenlijk. Kort hierna verscheen er een stralende wolk. Een stem klonk vanuit wolk die zei: “Dit is Mijn zeer geliefde Zoon. Luister naar Hem.” 

Mozes staat naar mijn idee voor de wet en Elia voor de profeten. Dit waren de stemmen waar het volk van God naar luisterde. Ze respecteerden hen enorm en zij waren zelfs heilig voor hen.
Voor ons zijn er ook mensen die we enorm respecteren, waarderen en vertrouwen en waar we graag naar luisteren.
God zegt echter: ”Luister en kijk naar Mijn Zoon. Kijk en luister naar Jezus. Alle andere stemmen en geluiden verstommen in Zijn aanwezigheid”.  Als ik naar Hem kijk, voel ik Zijn nabijheid. Ik voel dan mijn hart branden met een vuur dat alles in mij verwarmd. Een enorme vrede en blijdschap stroomt dan als golven over mij heen. Er is niets beters dan Zijn aanwezigheid, Zijn nabijheid en Zijn liefde! Er komt helderheid. Er is hoop. Er is vrede dat veel verder gaat dan al mijn verstand. 

Jezus is het perfecte beeld van God. We kunnen met onze ogen van geloof naar Hem kijken. Zie Hem voor je. Zie zijn voeten, zie zijn handen, zie Zijn vriendelijke, uitnodigende gezicht voor je. Voel je hart branden voor Hem. Hij is voor je en wil samen met je zijn.

Wat er dan ook in de wereld gebeurt, wat men dan ook zegt en wat ik zelf ook denk. Het komt allemaal in perspectief en ik ben dan ook enorm positief over het nieuwe jaar. De bijbel zegt dat de duisternis in de wereld toeneemt, maar het licht van Gods glorie wordt ook steeds sterker en duidelijker. De zonen en dochters van God zullen meer en helderder schijnen.
Er is een schifting tussen goed en kwaad gaande. Het zal steeds duidelijker worden wie echt naar God verlangen en van Hem houden en wie gewoon religie volgen en in hun hart ver van God zijn. De kinderen van God zullen zichtbaar worden. Ik wil met alles in mij bij Hem horen en mij laten reinigen en heiligen in mijn hart.

‘Heer, zet mij in vuur en vlam voor U en laat U zelf meer en meer zichtbaar worden door mij heen.’

Leave A Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *